Bibliografía

Aezkoako euskararen gaineko bibliografia

Aezkoako Batzarre Nagusia & Garaziko Mendi Elkargoa, 2008, Aezkoa – Garazi. Mugazgaindi. DVD.

Alvar, M., 1947, Palabras y cosas en la Aezcoa, Estación de Estudios Pirenaicos, Centro Superior de Investigaciones Científicas, Zaragoza. Baita ere: Pirineos 5 (1947), 5-38; Pirineos 6 (1947), 263-315.

Azkue, R. M., 1927, “Aezkera edo Petiriberro inguruetako mintzaera”, Euskera 8, 179-300.

Bonaparte, L. L., 1868, Le Cantique des trois jeunes gens dans la fournaise, dans les dialectes basques d’Aezcoa, Salazar et du Roncal, tel qu’il a été recueilli sur les lieux mêmes à Arive, à Jaurrieta et à Vidangoz de la bouche des gens de la campagne, Londres.

___, 1869a, Le petit catéchisme espagnol du P. Astete, traduit en trois dialectes basques: 1. Aezcoan, par Don Pedro José Minondo, instituteur à Garralda, avec la coopération de Don Martín Elizondo d’Aribe; 2. Salazarais, par Don Pedro José Samper, curé de Jaurrieta; 3. Roncalais, par Don Prudencio Hualde, curé de Vidangoz, Londres.

___, 1869b, El salmo quincuagésimo, traducido al vascuence aezcoano, salacenco y roncalés de la versión castellana del Padre Felipe Scio, por Don Martín Elizondo de Aribe, Don Pedro José Samper abad de Jaurrieta y Don Mariano Mendigacha de Vidángoz, Londres.

___, 1872, Études sur les trois dialectes basques des vallées d’Aezcoa, de Salazar et de Roncal, Londres.

___, Canticum trium puerorum vasconice, Aribe, 15. eskuizkribua; cf. C. González Echegaray & J. A. Arana Martija, 1989, L. L. Bonaparte. Eskuizkribuak – Argitalpenak, Euskaltzaindia, Bilbo, 38. or. 2C2 mikrofilma.

___, Le pater noster dans les dialectes… Aezcoan d’Aribe, 17. eskuizkribua; cf. C. González Echegaray & J. A. Arana Martija, 1989, L. L. Bonaparte. Eskuizkribuak – Argitalpenak, Euskaltzaindia, Bilbo, 39. or. 2C2 mikrofilma.

___, Formas verbales en aezcoano, salacenco y roncalés, 26. eskuizkribua; cf. C. González Echegaray & J. A. Arana Martija, 1989, L. L. Bonaparte. Eskuizkribuak – Argitalpenak, Euskaltzaindia, Bilbo, 41. or.

___, Flexiones verbales aezcoanas, salacencas y roncalesas, suministradas al Príncipe…, 27. eskuizkribua; cf. C. González Echegaray & J. A. Arana Martija, 1989, L. L. Bonaparte. Eskuizkribuak – Argitalpenak, Euskaltzaindia, Bilbo, 41. or. 2C2 mikrofilma.

___, Léxico comparativo de los subdialectos de Aribe, Jaurrieta y Vidangoz, 28. eskuizkribua; cf. C. González Echegaray & J. A. Arana Martija, 1989, L. L. Bonaparte. Eskuizkribuak – Argitalpenak, Euskaltzaindia, Bilbo, 41. or. 2C2 mikrofilma.

___, Cuestionarios y notas lingüísticas sobre los dialectos de Aribe, Jaurrieta, Roncal, Roncesvalles y Vidangoz, 29. eskuizkribua; cf. C. González Echegaray & J. A. Arana Martija, 1989, L. L. Bonaparte. Eskuizkribuak – Argitalpenak, Euskaltzaindia, Bilbo, 41. or. 2C2 mikrofilma.

___, Contestaciones a cuestionarios en dialectos del vascuence de … Garralda…, 33. eskuizkribua; cf. C. González Echegaray & J. A. Arana Martija, 1989, L. L. Bonaparte. Eskuizkribuak – Argitalpenak, Euskaltzaindia, Bilbo, 42. or. 2C2 mikrofilma.

___, Vocabulaire aezcoan (Aribe), 128. eskuizkribua; cf. C. González Echegaray & J. A. Arana Martija, 1989, L. L. Bonaparte. Eskuizkribuak – Argitalpenak, Euskaltzaindia, Bilbo, 63. or. 2C9 mikrofilma.

Buces, J., 2011, Orbaizetako etxeak. La historia de Orbaizeta a través de sus casas, Orbaizetako Herriko Etxea & Aranzadi zientzia elkartea.

Cabodevilla, J., 1991, Aetzen uskara, Nafarroako Gobernua, Iruñea.

Camino, I., 1989, “Argitasun zenbait Aezkoako dotrinei buruz”, Anuario del Seminario de F. V. Julio Urquijo 23/3, 801-807.

___, 1990, “Euskalki batzu hilzorian”, Argia 1275, urtarrilaren 14koa, 19-26.

___, 1991a, “Aezkerazko testuak I: Ariako dotrina”, in Memoriae L. Mitxelena magistri sacrum, ASJU-ren gehigarriak 14, Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, 427-457.

___, 1991b, “Aezkerazko testuak I: Orbarako dotrinak”, Anuario del Seminario de F. V. Julio Urquijo 25/3, 929-960.

___, 1994, “Etxenike eta Aezkoako lekukotasun dialektologikoa”, Euskera 39, 417-434.

___, 1995, “Abiaburu bat aezkeraren azterketarako”, in R. Gómez & J. A. Lakarra (arg.), Euskal dialektologiako kongresua, ASJU-ren gehigarriak 28, Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, 59-161.

___, 1997, Aezkoako euskararen azterketa dialektologikoa, Nafarroako Gobernua, Iruñea.

___, 2003, Hego-nafarrera, Nafarroako Gobernua, Iruñea.

___, 2012, “Bi testu llabur Aezkoa eta Zuberoako: Garralda (1828) & Larraine (1817)”, Fontes Linguae Vasconum 114, 61-72.

___ & R. Gómez, 1992, “Bonaparteren argitaratzeko irizpideez: Aezkoa, Zaraitzu eta Erronkariko dotrinak (I)”, Anuario del Seminario de F. V. Julio Urquijo 24/2, 453-582.

Etxabarrengoa Kultur Elkartea, 2003, Supazterreko eleak. Aezkoa, Erroibar eta Luzaideko ipuinak, aspaldian adituak, Nafarroako Gobernua, Iruñea.

Intza’r D., 1974, Naparroa-ko euskal-esaera zarrak, Nafarroako Foru Aldundia, Iruñea, 151-152.

Jansen, W., 1990, “A numerical review of three Basque dialects”, Anuario del Seminario de F. V. Julio Urquijo 24/3, 889-894.

Lafon, R., 1955, “Sur la place de l’aezcoan, du salazarais et du roncalais dans la classification des dialectes basques”, Pirineos 11, 109-133.

Loperena, J. J., 1862-63, Catecismo en bascuence, dialecto vulgar de Garralda, in Pagola, Iribar & Iribar, 1997, 81-123.

Mitxelena, K., 1958, “Un vocabulario aezcoano, salacenco y roncalés preparado por el príncipe Bonaparte”, Boletín de la R. S. Bascongada de los Amigos del País 14, 335-364. Ikus ere Sobre historia de la lengua vasca I, 1988, ASJU-ren gehigarriak 10, 298-319. Ikus ere Obras completas 7, 2011, ASJU-ren gehigarriak 60, Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, 665-688.

Pagola, R. M., I. Iribar & J. J. Iribar, 1997, Aezkera, Deustuko Unibertsitatea, Bilbo.

Satrustegi, J. M., 1993, “Aezkoako Geronimo Almirantearenaren dotrina argitaragabea”, Anuario del Seminario de F. V. Julio Urquijo 27/2, 539-549.

Urdiroz, J., 1996, “Abaurrepeko Bikario Jaun noblearen bertsoak”, Fontes Linguae Vasconum 71, 135-140.

Xamar, 1998, 1898, Garralda, Pablo Mandazen Fundazioa, Garralda.

Ynchausti, M. de, 1971, “Etnografía de Aria (Valle de Aezcoa)”, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra 9, 323-362.

Ziaurritz, P., 2008, Aezkoa eta aetzak, Nafarroako Gobernua, Iruñea.